Μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας εδώ ή τηλεφωνικά!

Όνομα Υπεύθυνου Δασκάλου / Καθηγητή *
Όνομα Υπεύθυνου Δασκάλου / Καθηγητή
Εάν εκπροσωπείτε το Σύλλογο Γονέων του σχολείου σας, παρακαλούμε αναγράψτε ΣΓ δίπλα στο μικρό σας όνομα.
Τηλέφωνο *
Τηλέφωνο
Εάν επιθυμείτε να κάνετε κράτηση και για κάποιο άλλο πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσετε μία νέα φόρμα κράτησης.
Τάξη *
Μπορείτε να σημειώσετε μία ή περισσότερες επιλογές.
Ημερομηνία
Ημερομηνία
Από πού μας γνωρίζετε;