Το Λόγου Παίγνιον σχεδιάζει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για καλλιτεχνικούς και κοινωνικούς φορείς.

Για το σχεδιασμό κάθε τέτοιου προγράμματος συστήνεται μια διεπιστημονική ομάδα, η οποία αναλαμβάνει την έρευνα που θα καθορίσει με ακρίβεια τους στόχους. Ακολουθεί ο σχεδιασμός, η εκπαίδευση των εμψυχωτών, η πιλοτική εφαρμογή και η εφαρμογή του προγράμματος. Η διαδικασία της αξιολόγησης ακολουθεί όλη αυτή την πορεία, ενώ στο τέλος συντάσσεται από τη διεπιστημονική ομάδα σχετική αναλυτική έκθεση. 

Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται συνήθως από παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και καλλιτέχνες διαφορετικών τομέων, ενώ σε ορισμένα προγράμματα συμμετέχουν και άλλες ειδικότητες, όπως για παράδειγμα στο πρόγραμμα που σχεδιάσαμε για το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, με τη συμμετοχή δημοσιογράφων.


explore.png
 
Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις | Παίζοντας με τη Δημοσιογραφική Πράξη. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ.

Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις | Παίζοντας με τη Δημοσιογραφική Πράξη. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ.

 
 
esiea.jpg