Πρόκειται για βιωματικά σεμινάρια με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη φιλοσοφία και στην τεχνική των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Λόγου Παίγνιον. Μέσα από μια τέτοια επιμόρφωση, οι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με τη χρήση όλων των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Η ομάδα του Λόγου Παίγνιον παρουσιάζει τη φιλοσοφία και τη δομή των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων, μέσα από μία διαδραστική εισήγηση στο Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης. Εισηγητής ο μουσικοπαιδαγωγός και συγγραφέας Παναγιώτης Τσιρίδης, επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας.